מעבדת ליזרים מהירים

gilad

במשך שנים רבות, מאז גילוי התופעה של הרמוניות גבוהות, שאפו חוקרים לשפר את יעילות ההמרה כדי לקבל מקור קרינת X בעוצמות שיאפשרו יישומים שאינם אפשריים כרגע. אצלנו במעבדה אנו תוקפים בעיה זו בשני כיוונים חדשים: בראשון אנו משתמשים בלייזר רב עוצמה (20 טרה-וואט) במקום בלייזרים הרגילים ומיצרים את ההרמונית בתוך מוקדים ארוכים. הכיוון השני שאנו מיישמים הוא לנצל רזוננס פאנו על מנת ליעל את יצירת ההרמוניות. תהליך זה מעניין לכשעצמו מכיוון שהוא מכיל פיסיקה סופר-מהירה של אינטראקציה רב גופית ואנו חוקרים את גם התהליך עצמו. פרויקטים נוספים שמתקיימים אצלנו הם עירור של גלים דמויי צונאמי בפלסמות תוך שימוש בתופעת האוטורזוננס ופיתוך משפחת לייזרי פמטושניה בתחום האינפרא אדום.

לאתר המעבדה