המעבדה לננו הנדסה קוונטית

paltiel_logo

אנחנו מפתחים התקנים קוונטיים הפועלים בטמפרטורת החדר. המחקר בקבוצה משלב ידע בהתקנים, פיסיקה ביולוגיה וכימיה. מטרת הקבוצה היא לנצל מולקולות וחלקיים ננומטרים המשפיעים על פני השטח על מנת ליצור דרך לשלב את מכניקת הקוונטים בהתקנים העובדים בטמפרטורת החדר. הקבוצה גם משלבת דרכי חישוב "קלאסיות" עם קוהרנטית קוונטית במרחקים הקטנים. מומחיות הקבוצה היא התקנים ננו-מטרים, גלאים, מקורות, והתקני לוגיקה וזיכרון.מאמץ רב מושקע באלקטרוניקה מבוססת ספינים המשתמשת במולקולות כיראליות. מאמץ זה הביא לפיתוח התקני זיכרון מבוססי ספין פשוטים, ולפריצות דרך בתחום הכימיה והביולוגיה.במחקר מקביל ומשלים אנו חוקרים את המעבר מביולוגיה קוונטית לקלאסית במנגנונים ביולוגים ממשיים.

לאתר המעבדה