המעבדה למחשוב אופטואלקטרוני

אגרנט
  • גילוי מוקשים המוטמנים בקרקע, וחישה כימית של חומרי מטרה שונים באמצעות חיישנים ביו-אופטואלקטרוניים המבוססים על חיידקים פולטי אור מהונדסים גנטית.
  • תכנון בנייה ואפיון של התקנים אלקטרו-הולוגרפיים המבצעים מיתוג פוטוני וכיוונון אורכי גל המיועדים ללייזרים של מצב מוצק, בפרט עבור מערכות LIDAR וחיישנים המבצעים חישה מרחוק.
  • פיתוח אנטנות רדיו זעירות על מצעי KLTN עבור התקנים רפואיים המושתלים בגוף.

לאתר המעבדה