היחידה לננופבריקציה

ננואפיון
היחידה לננופבריקציה מעניקה לחוקרינו כלי פבריקציה מתקדמים למימוש התקנים בסקלת המיקרו והננו. היחידה לננופבריקציה כוללת חדרים נקיים שמאוכלסים בציוד ליטוגרפיה אופטית ואלקטרונית, שיקוע נידוף ועיכול חומרים, ועוד.  לרשימת כלי הפבריקציה המלאה: http://new.nano.huji.ac.il/page/Facilities_UNF