היחידה לננואפיון

מיקרוסקופ מהיחידה
היחידה לננואפיון מאוכלסת בציוד משותף לניתוח ואפיון מתקדמים, ומאפשרת לחוקרינו לבחון את תכונות החומרים והדגמים שהופקו ויוצרו במחקרם, לרבות מימדים ומאפיינים פיזיקליים שונים. לרשימת כלי האפיון המלאה: http://new.nano.huji.ac.il/page/Facilities_UNC