שלי אסרף

שלי
אסרף
רכזת תקציבי מחקר
ברגמן 233
02-6584817
shellyas@savion.huji.ac.il