Computer Science and Engineering SchoolApplied Physics  

תכנית הלימודים לתואר B.Sc בהנדסת מחשבים, בהתמחות מיקרואלקטרוניקה ואופטואלקטרוניקה (פיסיקה יישומית)

הבסיס הטכנולוגי עליו מבוססת התפתחות ה-Internet או בשמו המודרני ה-Cyberspace הוא המיזוג בין טכנולוגיית התקשורת לטכנולוגיית המחשבים. במהלך עשרים השנים האחרונות עמד הביסוס ההנדסי של המיזוג בין שתי טכנולוגיות אלה ושכלולן במרכז פעילות המחקר והפיתוח באקדמיה ובתעשייה. בשנים האחרונות הולך ומתהווה נדבך חדש בתהליך זה. ה- Cyberspace, שעד כה היה מוגבל לעיבוד והנעה של אינפורמציה דיגיטאלית, הולך ורוכש יכולת חישה ישירה של המציאות.  מימוש המגמה הזאת הוא העומד כיום בחזית המחקר והפיתוח בתעשיית ההי-טק ובאקדמיה.  אחד המרכיבים החשובים בתהליך זה הוא הפיתוח של יכולת חישה וניוד ברמת המולקולה הבודדת או צביר הכולל מספר קטן של מולקולות. זוהי ה-ננוטכנולוגיה. גם כאן עומד בבסיס ההתפתחות השילוב שבין חישה אופטואלקטרונית, טכנולוגית יצור של מבנים זעירים המבוססת על המיקרואלקטרוניקה, ויכולות מורכבות של עיבוד והנעת נתונים.

המהנדסים והמדענים שיובילו את התהליך הזה ידרשו להשכלה בסיסית עמוקה במתמטיקה, פיסיקה, הנדסת מערכות, ומדעי המחשב. וכן השכלה אינטר-דיסציפלינרית באופטואלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, וננוטכנולוגיה.

תכנית הלימודים לתואר  B.Sc. בהנדסת מחשבים בהתמחות מיקרואלקטרוניקה ואופטואלקטרוניקה באוניברסיטה העברית באה להקנות למהנדסי העתיד את הכלים להגשים את החזון הגלום במימוש מגמה זו. זוהי תכנית יחידה במינה באוניברסיטה העברית בארץ ובעולם, והיא מבוססת על יכולותיה המובילות של האוניברסיטה העברית בתחומי הפיסיקה היישומית ומדעי המחשב. בוגרי התכנית יהיו מבוקשים ביותר בארץ ומחוצה שלה, שכן התכנית תקנה להם יכולות ייחודיות להשתלב במחקר ופיתוח בו נדרש לשלב מרכיבים מתחומים שונים לכלל טכנולוגיה אחודה אחת. יתר על כן, התכנית גם בנויה להכשרת אלה המייעדים את עצמם להוביל את המו"פ בתחומים אלה. התעשיות הפוטנציאליות בישראל לקליטת בוגרי התכנית הן כל התעשיות העוסקות במחקר ופיתוח טכנולוגי בתחומים הרפואי, הצבאי, התקשורת והמחשבים, מדעי הסביבה ועוד. תעשיות אלה כוללות בין השאר את ELOP, Elbit, Applied Materials, Orbotech, Intel, Tower Electronics, Saifun, Indigo, וחברות רבות אחרות ובכלל זה כל חברות ההזנק בתחום הטכנולוגי. תכנית לימודים בנויה להתמודד בעת ובעונה אחת עם רוחב היריעה הנדרש ועם קצב ההתפתחות המהיר הגורם להתחדשות מתמדת. לפיכך מושם הדגש על היסודות והעקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת הדיסציפלינה החדשה. הנחת העבודה היא שמהנדס העתיד יצטרך במהלך שנות פעילותו להתעדכן באופן מתמיד ונמרץ בהתפתחויות התחום. לשם כך ישמשו אותו הבנת העקרונות הבסיסיים והכלים המתמטיים והתיאורטיים שירכוש, ולאו דווקא הידע הפרטני של שיטות הפעולה, כלי העבודה, והרכיבים הייחודיים המאפיינים את הטכנולוגיות העכשוויות. על מנת להתמודד עם אתגרים אלה כוללת תכנית הלימודים את המרכיבים הבאים:

  1. הכשרה בסיסית מעמיקה ביסודות הפיסיקה והמתימטיקה.
  2. לימודי הנדסה בסיסיים הכוללים הנדסת מערכות ובקרה, יסודות מדעי המחשב, וכן הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
  3. התמחות בפיסיקה יישומית שתכלול: התקני מוליכים למחצה, אופטיקה, התקנים ומערכות אופטרוניים,  אלקטרוניקה קוואנטית ואופטיקה לא-לינארית, ביופיסיקה יישומית ומדע החומרים.
  4. התמחות בטכנולוגיית המיקרואלקטרוניקה הכוללת תיכנון מימוש ואיפיון התקני VLSI.
  5. התמחות בשיטות עיבוד ואיפיון של חומרים מתקדמים.